[SOLD] Roadhaus 1990 VW Vanagon Westfalia Syncro 4WD … $47,500 [SOLD] – Ponca – OK – United States — SYNCRO.ORG